Deze website is niet beschikbaar voor u

Waarom kan ik deze website niet (meer) bekijken?

Deze website maakt gebruik van software die o.a. het zogenaamde "scannen" van e-mailadressen tegen gaat. Tevens worden diverse mechanismen gebruikt die bepaalde kwaadaardigde software afweren. Dit probeert te voorkomen dat bijvoorbeeld e-mailadressen die vermeld worden op deze website gebruikt kunnen worden voor spamdoeleinden en beschermt eveneens tegen verschillende soorten aanvallen. Hackers, scripts en bots worden in een lijst van geblokkeerde adressen gezet (blacklist) waardoor de website niet meer beschikbaar is voor diegene.

Maar ik ben geen hacker

Uw unieke internet adres ofwel IP adres staat in een lijst van geblokkeerde IP adressen. Soms kan een adres door bepaalde handelingen in de lijst komen terwijl u niet direct een aanwijsbare illegale activiteit heeft uitgevoerd. Om uw adres uit de blacklist te halen dient u een e-mail naar te sturen. In dit mailtje zet u uw IP adres en wat u deed voordat de website onbereikbaar werd voor u. U kunt uw IP adres achterhalen door naar de website "www.watismijnip.nl" te gaan. Wij zorgen dan zo snel mogelijk dat de website weer bereikbaar wordt voor u.


This website is not available to you

Why can't I access this website (anymore)?

This websites uses software that counters scanning of e-mail addresses and tries to divert malicious software. An attempt is made to protect e-mail addresses mentioned on this site against spamming as well as to protect this site against a variety of hack attempts. Hackers, scripts and bots are collected in a blacklist, effectively revoking viewing rights to this website.

But I'm no hacker

Your unique internet adress or (in short) IP adress, is in our list of blocked addresses. Sometimes an address can be added to the blacklist, even though you haven't made an attempt to provoke illegal activities on this website. To have your address removed from the blacklist all you need to do is send an email to . Please mention your IP address and describe what you did before this website became unavailable to you. If you don't know your IP address you can visit "www.watismijnip.nl". We'll make sure that this website will become available to you again.